Právní informace

 

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.realitnimaklerteplice.cz (dále jen „Stránky“) je Kateřina Maříková, IČ: 87661268, se sídlem Na Výšině 497, 403 31 Ústí nad Labem, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, (dále jen „Kateřina Maříková“) a Tomáš John, IČ: 06033547, se sídlem Malodrážní, 175/8, 417 31 Novosedlice, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „Tomáš John“). Kateřina Maříková a Tomáš John dále společně jen jako „Realitní makléř Teplice“.

Realitní makléř Teplice vykonává realitní zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“) v rozsahu služeb uvedených na www.realitnimaklerteplice.cz/sluzby pouze jako zmocněný zástupce společnosti Sento Teplice s.r.o., která je členem sítě realitních kanceláří JUSTO, samostatně podnikající pod označením JUSTO Teplice, se sídlem: Moskevská 1476/42, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 05194300, DIČ: CZ05194300, společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37731 (dále jen „JUSTO Teplice“), a to ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 ZRZ.

Realitní makléř Teplice je proto ve vztahu k Vašim osobním údajům pouze zpracovatelem a z toho důvodů veškeré údaje směřují do e-mailových schránek na doméně @justo.cz. Správcem osobních údajů je JUSTO Teplice.

Realitní makléř Teplice informuje spotřebitele, že smlouvy, které budou uzavírány v rámci poskytování realitních služeb výše uvedených, budou uzavírány mezi JUSTO Teplice a spotřebitelem. Realitní makléř Teplice ve smlouvách bude mít roli zmocněného zástupce JUSTO Teplice.

Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

Informace o  možnosti řešení spotřebitelských sporů

Reklamační řád

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy

Autorská práva

Realitní makléř Teplice je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva ke Stránkám. Realitnímu makléři Teplice náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Realitního makléře Teplice.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Realitní makléř Teplice kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou stránku, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Realitní makléř Teplice nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní režim

Realitní makléř Teplice nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a Realitní makléř Teplice za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Realitní makléř Teplice si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.

 

Copyright Realitní makléř Teplice © 2019 | Vytvořeno službou Kolibrio